A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Panama - Průvodce

Panama je země s půvabnými ostrovy a nádhernými plážemi, plná jezer, pozoruhodných přístavů ale i tropických deštných pralesů s rozmanitými exotickými druhy ptáků a dalších živočichů. 34% rozlohy země je chráněno, Panamská vláda zřídila 14 národních parků, 12 lesních rezervací a 10 přírodních útočišť pro zvěř. Nejznámější národní parky jsou NP Coiba, NP Darien nebo NP La Amistad. Potápění a pozorování ptáků a zvěře žijících v Panamě patří k nejlepším na světě, především v Americe země proslula svou ekoturistikou.
O místní kreolské kuchyni prohlašují cestovatelé, že je vynikající.
Panama je také jedním z “daňových rájů”.

Poloha

Panama je malý stát (cca 3 miliony obyvatel) na pomezí Jižní a Střední Ameriky, které spojuje úzkým pásem pevniny, Panamskou šíjí. Ta odděluje Atlantský a Tichý oceán a už od dob španělské kolonizace měla velký strategický význam. Dnes ji protíná světoznámý Panamský průplav. Sousedy Panamy jsou na východě Kolumbie a na západě Kostarika.
Západní část Panamy prostupuje vysoké vulkanické pohoří Cordillera de Veragua, kde se 3478 metrů nad mořem tyčí nejvyšší vrchol Panamy-Volcán Barú, zvaný též Chiriquí. Zde se také nachází jeden z nejslavnějších národních parků, Darien. Tři čtvrtiny území zabírají pobřežní nížiny a tropicky vlhké podnebí zajišťuje stále zelené panenské pralesy. Na východě Panamy se táhne téměř až k průplavu horský masiv Serrania de Tabasará. Nejvýznamnějším souostrovím patřícím Panamě je překrásné Perlové souostroví v oblasti Panamského zálivu.

Podnebí

Podnebí je horké a vlhké po celý rok, průměrná teplota se pohybuje v nížinách kolem 30 °C přes den a 20 °C v noci. V západních horách je chladněji, přibližně 20 °C přes den a 10 °C v noci. Na karibském pobřeží spadne ročně 2500–4000 mm srážek, tichomořské je výrazně sušší.
Vhodná turistická sezona trvá od prosince do dubna, ideální je únor a březen, kdy je vlhkost nejnižší a prší pouze výjimečně.

Fauna a flora

Pralesy připomínají ohromnou, pestrou květinovou zahradu. Kromě zvěře nabízí pohled na více než 10000 druhů rostlin, především různých druhů orchidejí, kapradí a stromů, ale také čerstvého ovoce a zeleniny. V Panamě žije téměř 1000 druhů ptáků (to je více druhů ptáků než v celé Severní Americe), 220 druhů savců a 354 druhů plazů a obojživelníků. Panama je domovem ocelota, pumy, tapíra i jaguára, ze zástupců ptačí říše zde můžete spatřit například největšího amerického orla-harpyji nebo nádherného posvátného ptáka Quetzala, jehož zelené, až metr dlouhé ocasní peří bývalo ozdobou čelenek indiánských vládců.
Poblíž pobřeží jsou stovky ostrovů a kilometry chráněných korálových útesů jako je Isla Bastimentos nebo pláž Bocas del Toro, kde můžete pozorovat různé druhy mořských želv při kladení vajec. Působí zde Smithsonian Tropický výzkumný institut, v němž vědci z celého světa studují unikátní panamský ekosystém.

Historie

Panama, původně osídlená Indiány, se stala španělskou kolonií již roku 1508 a zůstala jí dalších 300 let. Samostatnost vyhlásila roku 1821, ale brzy byla připojena k federativní republice Velká Kolumbie. Roku 1903 USA Panamě pomohly získat nezávislost na Kolumbii výměnou za trvalou kontrolu Panamského průplavu. Od roku 1969 vládl v čele levicového režimu generál Omar Torrijos Herrera a to fakticky až do své smrti v roce 1981. V roce 1979 byla podepsána s USA smlouva o navrácení Panamského průplavového pásma a pronájem průplavu skončil roku 2000, kdy získala Panama kontrolu nad celým průplavovým pásmem.
Podle ústavy z roku 1983 je hlavou státu Panama i panamské vlády prezident, kterému asistují dva viceprezidenti.
Většina Panamců jsou mesticové, případně černoši. Panama je osídlena nesouvisle a více než polovina populace je koncentrována kolem průplavu. Ve městech žije více než 55% obyvatel.

Panamský průplav

Druhou stavbu s tak obrovskou náročností, náklady, velikostí i významem jako je Panamský průplav bychom na světě hledali těžko. Při jeho vzniku byl rozdělen kontinent, došlo k propojení dvou oceánů i ke vzniku jednoho státu. Panamský průplav, kanál vedoucí skrze Panamskou šíji a spojující Pacifik a Atlantik, byl ve své době nejdražším projektem na světě.
Se stavbou začali Francouzi roku 1880. Budování bylo obtížnější, než se předpokládalo, práce byla znesnadňována nemocemi jako malárie a žlutá zimnice, kterou přenáší komáři. Další závažné problémy způsobovala řeka Chagres a v období dešťů přicházející sesuvy půdy.
Do roku 1889 kdy projekt zkrachoval, stál průplav 20 000 lidských životů, většinou černošských dělníků. Ačkoliv se Francouzům nepodařilo projekt dokončit, třetina prací na budoucím průplavu byla hotova.
Panama byla v té době součástí nezávislé Kolumbie. Roku 1903 pomohly Panamě USA získat nezávislost na Kolumbii výměnou za trvalou kontrolu nad průplavem. Stavby se ujali Američané.
Přes všechny potíže byl kanál slavnostně otevřen v roce 1914 v délce 82 km. Roku 1979 předala americká vláda správu průplavu Panamě, ale až do roku 2000 si stále ponechávala právo na kontrolu proplouvájících lodí a vojenské obrany kanálu. V současnosti je Panamský průplav klíčovou transitní tepnou, zkracující cestu mezi Tichým a Atlantským oceánem až o několik dní. V roce 2006 byly zahájeny práce na rozšíření průplavu, které mj. umožní proplouvání kanálem i lodím s vyšší tonáží.

Poslední editace textu: 15.5.2011 19:41
REKLAMA

Články odjinud